Ekol Halı Yıkama

Yahya Kaptan - Alikahya - Yuvam Akarca Halı Yıkama

Kocaeli İpek Halı Yıkama

Kocaeli'de ipek halı yıkayan ender firmalardan biriyiz.